Надзорният съвет на НЗОК взе решение отчетената от лечебните заведения за болнична медицинска помощ и неизплатена дейност за м. септември да бъде изплатена.

Решението е взето на заседание на Надзорния съвет на 2 декември. Това стана възможно след поправка в Закона за бюджета на НЗОК за т.г., която се очаква да бъде публикувана в Държавен вестник. 27-те млн. лв., отпуснати от правителството, ще осигурят заплащането на извършената дейност на болниците за септември.

Управителят на Националната агенция за приходите и член на Надзора на касата Бойко Атанасов уведоми присъстващите, че предвиденото преизпълнение на събираемостта на здравноосигурителни вноски с около 30 млн. лв. е факт. Тези средства ще бъдат включени в плащанията на дейности на болниците за м. ноември т.г.

Между Управителния съвет на Българския фармацевтичен съюз (УС на БФС) и НС на НЗОК бе сключено рамково споразумение, което очертава параметрите на взаимно сътрудничество. Надзорът прие да заплати медицински изделия за ендоваскуларна терапия при заболявания на мозъчни съдове (койлове и др.) за 10 случая.