Международната неправителствена правозащитна организация "Трансперанси интернешънъл" изготви своята годишна класация за 2013 г. за степента на корупция в различните страни по света, която ще бъде оповестена във вторник в Берлин.

Класацията е изготвена на базата на данни, събрани от 13 международни институции, сред които Световната банка, азиатската и африканската банка за развитие, Световния икономически форум. Скалата за оценяване е от нула за страна, считана за високо корумпирана до сто, за страни, свободни от корупция.

На първо място "Трансперанси интернешънъл" поставя Дания с индекс 91, която дели своята почетна първа позиция с Нова Зеландия със същия индекс. Сред първите 10, на трето място са Финландия и Швеция с индекс 89. Следват Норвегия и Сингапур - с 86, Швейцария - 85, Холандия - 93, Австралия и Канада - 81. Германия е поставена на 12-то място с индекс 78, заедно с Исландия, които са предхождани от Люксембург - 78. Великобритания е на 14-то място - 76. Списъкът се завършва от Сомалия, Афганистан и Северна Корея, които са с незавидния индекс 8.