Президентът Росен Плевнелиев назначи със свой указ доц. д-р Кристиан Таков за член на Правния съвет на държавния глава, съобщиха от президентството.
Таков е един от преподавателите, подкрепили активно окупацията на Ректората. Таков беше и сред преподавателите, които се срещнаха на 22 ноември с държавния глава и изразиха притеснението си от налагането на полицейщина и полицейското насилие по време на протестите в столицата.  
Кристиан Таков e роден на 7 ноември 1965 г. в гр. София. Възпитаник е на Юридическия факултет на Софийския университет „Свети Климент Охридски. Специализира в Хамбург, има квалификации по реторика и интелектуална собственост.
От 1992 г. е редовен асистент, а от 1998 г. е главен асистент по гражданско, семейно и търговско право. През 1998 г. получава образователната и научна степен „доктор по право“, а от 2009 г. е доцент по гражданско, семейно и търговско право в Юридическия факултет на СУ.
Участвал е в разрешаването на стотици дела в Арбитражния съд при БТПП в София, а от 2009 г. е член на Президиума на съда. С експертен опит при изработването на програми за сближаване на българското законодателството с директивите на ЕИО и ЕС. Участва в различни организации за правно сътрудничество.
Има разработки в областта на правната регулация на корупцията, правата на потребителя, сделките, капиталовия пазар, ценните книги, продажбата и приватизацията на предприятия и други. Владее немски, английски, френски, руски, ползва латински език.