В близките десетилетия климатичните промени ще причиняват в Европа все повече проливни дъждове, сушави периоди и горещи вълни, показват публикувани резултати от симулации с безпрецедентна точност.

Глобалната температура в европейския континент ще се повиши с 1 до 5 градуса в края на века, което ще доведе до по-бързо затопляне в Южна Европа през лятото и по-бързо затопляне в Северна Европа през зимата. Това са показали около 100 симулации, извършени от 3 години насам в рамките на проекта Euro-Cordex.

Целта на тези проучвания, извършени паралелно от 27 изследователски института, е "да се уточнят прогнозите, направени в рамките на редактирането на последния доклад на Междуправителствената група експерти за развитието на климата". Те трябва да бъдат сведени до "мащаба на въздействията от изменението на климата и мерките за адаптация, които могат да се вземат от политиците и индустриалците", заяви Робер Вотар, специалист по климатични симулации във френския Национален център за научни изследвания.