Съюзът на офицерите и сержантите от запаса и резерва, Национална асоциация "Сигурност" и Асоциацията на разузнавачите от запаса искат закриване на комисията по досиетата.

Организациите са изпратили писмо до председателя на Народното събрание Михаил Миков, с което предлагат комисията по досиетата да се заличи като административен орган, а нейните правомощия да се ограничат до съхраняване на архивите на Държавна сигурност. Според тях дейността на комисията води до ограничителни и лустрационни действия, които са и противоконституционни и противоречащи на общоприетите норми на вътрешното и международното право и на международните договори, по които България е страна. Организациите смятат и че законът за досиетата също е изгубил своята актуалност.

Те настояват да знаят дали това, което прави комисията отговаря на най-добрите европейски практики по опазване на националната сигурност и обществения ред. Те питат председателя на парламента трябва ли и за в бъдеще "комисията да размахва картончета, папки и дела и да тръби кои са лошите при положение, че не е установено и доказано защо и с какво именно тези са лошите, трябва ли в предизборни периоди да се шантажират определени личности, ако се окаже, че те са неудобни като потенциални опоненти на силните от деня".

Освен от трите организации, писмото до председателя на парламента е подписано и от представители на редица други организации, сред които и Обществения съвет по въпросите на отбраната, Националния антитерористичен и антикриминален форум, Съюза на ветераните от войните на България, Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите, Национално дружество "Традиция".

Крайно време е да се прекрати този геноцид на българския народ и комисията по досиетата да прекрати своето съществуване. И тя и законът за досиетата са изчерпали своята актуалност. Освен това комисията не изпълнява своите задължения по закон. Десетки имена на починали наши колеги са публикувани в интернет, въпреки изричната забрана в закона. Дейността на комисията вреди на сътрудничеството на българските специални служби с техните колеги, коментира полковник от запаса Горан Симеонов, който е и председател на Асоциацията на разузнавачите от запаса. Според него членовете на комисията получават по-високи заплати от хората, които са начело на специалните служби в България.