4517 дка са пропадналите на 100% площи с пшеница в Добричка област, сочи справка на земеделската дирекция. Според направените огледи и съставени протоколи от експертите на дирекцията, най-много засегнати площи има в общините Тервел и Добричка.

Освен съсипаните площи с пшеница, ниви и с други култури са пропаднали на 100%. Съсипаните площи със слънчоглед са 2609,9 дка, с царевица - 1909 дка, с рапица - 1936,1 дка. Жътвата в областта продължава, като вече напълно е събрана реколтата от ечемик. Прибраното количество е 34 744 т при среден добив 472 кг/дка. Най-висок добив от ечемик са регистрирали стопаните от Генерал Тошево - 550 кг/дка, а най-нисък - в община Тервел - 400 кг/дка.

Продължава все още жътвата на рапица, като земеделците са пожънали 113 174 дка от общо засетите площи, което е над 70%. В складовете вече са прибрани 33 691,5 т от маслодайната култура при среден добив за областта 298 кг/дка. Най-висок добив от рапица отчитат в Шабла - 355 кг/дка, а най-нисък - в общините Каварна, Крушари и Тервел - 250 кг/дка. Трудно върви жътвата на пшеницата в областта тази година заради дъждовете, казаха земеделци. По данни на дирекцията вече са пожънати над 22% от засетите със зърно площи, като произведеното количество пшеница е 127 022 т, при среден добив от 463 кг/дка. От старта на кампанията до момента най-високи добиви от жито има в община Генерал Тошево - 504 кг/дка, а най-ниски - в Тервел - 400 кг/дка.