ФБР е насърчавало, тласкало, а понякога дори плащало на американски мюсюлмани да извършат атентати в нагласени тайни операции в САЩ след 11 септември 2001 г. Това се казва в доклад на правозащитната организация “Хюман райтс уоч”. Според документа в почти всички най-големи терористични заговори вътре в страната е имало директно участие на правителствени агенти или информатори.
Въпреки че повечето от контратерористичните тактики, използвани в заговорите, са позволени от закона, стремежът на правителството да защити американците в някои случаи се е трансформирало в предизвикване на заплахи, твърди организацията.

В над 500-те дела за тероризъм, гледани от американски съдилища след 11 септември 2001 г., министерството на правосъдието и ФБР са използвали американски мюсюлмани в тайни операции за борба с тероризма, опиращи се на религиозна и етническа принадлежност, се казва в доклада. Организацията е проучила 27 дела от разследването до съдебния процес и е разговаряла с 215 души - обвиняеми или осъдени, техни близки, адвокати, съдии и прокурори.

Инфилтрирайки агенти в различни събирания на мюсюлмани, ФБР може да е подмамило към тероризъм хора, които никога не биха участвали в заговор по своя инициатива, твърди “Хюман райтс уоч”. Според нея половината от присъдите са резултат на нагласени “капани”. ФБР често пъти избирало за мишена уязвими лица, страдащи от душевни или умствени увреждания.