Антикорупционните механизми не работят ефективно, те се намират в състояние на разпад и упадък. Те не работят ефективно и не дават стабилност, заяви директорът на правната програма на Центъра за изследване на демокрация Мария Йорданова при представянето на доклада за корупцията в България (2012-2013).

Основните изводи от него са, че нивото на административната корупция не се е променило и на практика липсва напредък в антикорупционна реформа.

Проучването е установило, че има много примери за лоши управленски практики,които създават рискове от политическа корупция и съмнения в желанието и капацитета на българските власти да се справят с проблема.

Йорданова даде пример с комисията по професионалната етика и противодействието на коруцпцията към Висшия съдебен съвет, която за десет месеца няма заведена преписка. Пример е и комисията за установяване и предотвратяване на корупцията, чиято дейност е била сведена до едно тефтерче.

"Корупцията е системен проблем. Решенията трябва да се търсят през повече механизми", заяви Йорданова. Според проучването доверието в институциите и специализираните антикорупционни органи остава много ниско. Засилва се усещането на гражданите и бизнеса, че корупцията все повече се разпространява.

Докладът показва още, че през последните години се установява формиране на устойчиво корупционно поведение у гражданите, когато даването на подкуп на служител на администрацията става автоматично и без да е поискан, т.е.

"за някои услуги подкупите са се превърнали в част от цената за предоставянето им"

През 2013 г. около 50 % от хората, които са дали подкуп са направили това, след оказан натиск от служител. За сравнение до 2007 г. този дял е бил около 90 %

"Практиката да се подменя целият слой от служители с идването на всяка нова политическа сила, е абсолютно вредна", заяви Филип Гунев, анализатор в ЦИД. По думите му органите за противодействието на корупцията продължават да имат нисък капацитет от гледна точка на хора - разследващи полицаи, оперативни работници. Практически няма органи, които да могат независимо да разследват подобни престъпления, смята още Гунев.