73,4 години е продължителността на живота в България, а в другите страни от Европейския съюз тя е 79,5 години. Българите живеят с около 6 години по-малко от европейците, при положение че през последните години у нас продължителността на живота се увеличава. Тези данни бяха изнесени днес на кръгла маса в областната администрация в Хасково на тема: „Достъпът на уязвими групи до здравната система“, съобщава „Дарик”.
Друга част от негативната статистика е два пъти по-високата детска смъртност у нас, в сравнение с тази в Европейския съюз, съобщи Ваня Григорова - консултант по проекта „Достъп до доболнична помощ за лица, отпаднали от процеса на здравното осигуряване“, част от който бе провеждането на днешния здравен форум в Хасково. Тенденцията е много обезпокоителна, тъй като при настоящата демографска криза, да се примирим с това, че нашите деца умират два пъти по-често, е неприемливо, допълни Григорова.

Целта на днешната кръгла маса бе да фокусира общественото внимание върху въпроса за доболничната помощ на здравно неосигурени лица.