България остава на второ място в Европейския съюз по най-нисък държавен дълг. Това сочат данните на европейската статистическа служба Евростат.

Към края на първото тримесечие дългът на България се е увеличил с 1,4% спрямо предходното тримесечие и с 2,3% на годишна база, достигайки 20,3% от БВП

През предходното тримесечие и година по-рано дългът ни е бил съответно 18,9% и 18% от БВП.

Средно за ЕС правителственият дълг се е увеличил до 88% от БВП през първите три месеца на годината спрямо 87,2% през последните три месеца на миналата година и 86,2% година по-рано.

За еврозоната държавният дълг се е увеличил до 93,9% от БВП през първото тримесечие от 92,7% през последното тримесечие на миналата година и 92,5% година по-рано.

От държавите в ЕС Естония е с най-нисък дълг – 10 на сто от БВП. Люксембург е на третата позиция след нас с 22,8%.

Най-висок към края на първото тримесечие е дългът на Гърция – над 174% от БВП, следвана от Италия – 135,6%, и Португалия – почти 133%.