Числата от 95-и тираж на Тото 2:

6 от 49
I теглене: 5, 25, 12, 21, 20, 6.
II теглене: 31, 40, 43, 29, 12, 9.

---------------------

6 от 42
I теглене: 5, 21, 1, 38, 23, 37.

---------------------

5 от 35
I теглене: 16, 8, 6, 5, 25.
II теглене: 16, 26, 13, 30, 19.

---------------------

Тото Джокер
Печеливши позиции: 7, 3, 5.
Печеливши числа: 9, 2, 7.