Правната комисия реши да не дава становище по две от делата, които са образувани там – за Делян Пеевски и за мораториума за продажба на земя на чужденци.

Председателят на комисията Четин Казак предложи да се придържат към обичайната практика на комисията и да оставят на Конституционният съд да реши.

Народното събрание е конституирано като заинтересована страна по двете дела и КС предоставя възможност на заинтересуваните страни да представят писмени становища.

Мая Манолова посочи, че практиката на правната комисия е непротиворечива. Ясно е какво мисли мнозинството в НС, след като се е произнесъл по един определен начин. Така комисия реши да не се произнася по исканията, отправени от Конституционния съд по двете дела.

Депутатите в комисията гласуваха това след точките, които гледаха по определение на Конституционния съд от 14.11.2013 г., с приложено искането на президента на Република България, с което Народното събрание е конституирано като страна по делото. То се води под № 21 /2013 г.. и е и за установяване на противоконституционност на решението на Народното събрание от 19 юни 2013 г., с което е отменено решението за избиране на председател на Държавна агенция "Национална сигурност", прието от Народното събрание на 14 юни 2013 г.

Депутатите заседаваха и по определение на Конституционния съд от същата дата по искането на 55 народни представители от 42-ото Народно събрание, с което Народното събрание е конституирано като страна по делото. То е под № 22 и е за установяване на противоконституционност на Решението на Народното събрание за налагане на мораториум върху придобиването на правото на собственост върху земя на територията на Република България от страна на чужденци и чуждестранни юридически лица до 1 януари 2020 г.

Депутатите в правната комисия приеха на първо четене законопроекта за изменение и допълнение на Закона за убежището и бежанците. Той е внесен от Министерски съвет на 19.11.2013 г.