Парламентът увеличи заплатите на общинските съветници, макар че решението все още не е окончателно.

Депутатите приеха на първо четене Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация.

Минималното възнаграждение на общинарите ще бъде равно на минималната работна заплата, а максималното – 70 на сто от заплатата на председателя на общинския съвет. Обсъжданията на законопроекта бяха миналата седмица, а днес беше само гласуването.

При обсъждането на законопроекта всички парламентарни групи обявиха, че ще го подкрепят.

В по-малките общини натовареността е изключително малка, заяви Любен Татарски от ГЕРБ.

Той се обяви да няма долна граница на заплащането. Преди това Александър Ненков от най-голямата ПГ заяви, че депутатите от партията му ще подкрепят законопроекта.

В сега действащия закон възнаграждението на общинските съветници е до 30% от средната заплата в администрацията на общината.

В големите общини работата в общинския съвет отнема голяма част от времето на съветницитe за изготвяне на доклади, запознаване с материалите в дневния ред на комисиите и заседанията на общинския съвет, присъствие и активно участие в самите заседания на комисиите и сесиите на общинския съвет.

Активното участие в работата на общинския съвет отнема сериозен брой работни часове на месечна база и затруднява извършването на нормална трудова дейност в частния или държавния сектор.

Това посочи един от вносителите на законопроекта Георги Кадиев от левицата. Той даде пример със Столичния общински съвет, където той беше общински съветник.

От ГЕРБ изразиха съмнение и че бюджетите на някой общини няма да издържат вдигането на заплатите.