Депутатите не можаха да отхвърлят днес ветото на президента за последните промени в закона за чужденците.
За целта им трябваха 121 гласа "за", а те събраха само 114 "за" срещу 91- "против", без въздържали се. Това означава,че законът ще влезе за обсъждане отново в пленарна зала.

Със закона се създава възможност чужденец, гражданин на трета страна извън Европейския съюз, да получи право на постоянно пребиваване в Република България, ако е вложил сумата от 1 млн. лева в българска лицензирана кредитна институция по договор за доверително управление със срок не по-кратък от 5 години. Освен правото на постоянно пребиваване, с § 3, т. 6, буква "б" се създава възможност за придобиване на българско гражданство по натурализация, при облекчени условия, една година след получаване на статут на постоянно пребиваващ и при увеличаване на инвестицията при същите условия на закона до стойност най-малко 2 млн. лева.

В мотивите на президента се посочва, че подкрепя създаването на възможности за привличане на чуждестранни инвестиции, но при законодателно предвидени гаранции срещу заобикаляне на закона.