Числата от 58-и тираж на Тото 2:

6 от 49

I теглене: 5, 23, 11, 35, 6, 13.

II теглене: 8, 18, 11, 41, 48, 34.

---------------------

6 от 42

I теглене: 21, 24, 5, 26, 19, 2.

---------------------

5 от 35

I теглене: 17, 12, 2, 27, 33.

II теглене: 24, 1, 29, 15, 33.

---------------------

Тото Джокер

Печеливши позиции: 1, 2, 3.

Печеливши цифри: 7, 6, 8.