Университетът за национално и световно стопанство обяви два дни предварително второто класиране на приетите студенти. Най-високите минимални балове, както и на първо класиране, са за специалностите „Финанси, счетоводство и контрол”, „Икономика и бизнес” и за „Право” - 29.21. Резултатите са качени на сайта на УНСС, обявени са и на листинги в сградата на университета, а могат да се научат и чрез SMS до кандидат-студентите, пожелали това. Срокът за записване е от 23-и до 25 юли.