Числата от 94-и тираж на Тото 2:

6 от 49

I теглене: 33, 3, 26, 8, 30, 44.

II теглене: 32, 3, 42, 34, 26, 14.

---------------------

6 от 42

I теглене: 23, 20, 8, 42, 26, 12.

---------------------

5 от 35

I теглене: 27, 28, 16, 33, 10.

II теглене: 9, 19, 11, 6, 15.

---------------------

Тото Джокер

Печеливши позиции: 4, 6, 8.

Печеливши числа: 2, 4, 8.