Новите отстъпки за данъка върху автомобилите, които покриват евростандартите, може да се окажат неосъществими. В навечерието на приемането на бюджетите на отделните общини много от тях се опасяват, че няма да могат да предоставят полагащите се по закон намаления заради липса на информация за екологичните норми, на които отговарят превозните средства. Общините разчитат, че МВР ще ги уведоми навреме. От Закона за местните данъци и такси обаче не става ясно дали информацията ще се предоставя по служебен път, или гражданите ще трябва сами да си вадят удостоверения.

Според одобрените текстове най-голяма отстъпка от пътния данък ще ползват най-новите коли с евростандарти 5 и 6 - 60%. За колите с евро 3 и 4 отстъпката е 50%. За останалите общинските съвети ще определят размера на налога с отстъпка от 20 до 40%. Досега такова разграничаване нямаше, а намаление от 50% ползваха собствениците на автомобили до 74 киловата (100 конски сили) с катализатор.

Въпросът как ще се доказва на кой стандарт отговаря автомобилът бе повдигнат още при дебатите в бюджетната комисия в парламента, но така и не получи детайлна регламентация в крайния вариант на закона. Депутатите решиха само, че наличието на сертификат задължително трябва да се докаже, за да се ползва отстъпката. В текста не пише кой точно трябва да удостовери това. Законът допълнително задължава МВР еднократно да подаде по служебен път информация за стандартите на регистрираните на съответната територия коли, като отново не се посочва на кого трябва да се предостави тя. Тук се подразбира, че получател на данните ще са общините. Това трябва да се случи най-късно до края на януари 2014 г.

"В приетите промени в закона пише, че трябва да се предостави документ пред общинските данъчни служби, че колата отговаря на определени евростандарти. Проблемът е, че не е записано кой трябва да издаде този документ. До края на януари КАТ трябва да ни подаде информация за стандартите на колите, но не е ясно дали тя ще е пълна", оплака се заместник-кметът по финансите на Столичната община Дончо Барбалов. Той се опасява, че подобен документ може да бъде издаван само от производителя на съответния автомобил и това ще направи невъзможно ползването на облекченията. Ако информацията не се получи в срок, това може да засегне данъчните кампании на отделните общини и да направи невъзможно ползването на облекченията.

Общините са допълнително ограничени от правото на гражданите да платят накуп дължимия данък в срок до 30 април, за да ползват 5% отстъпка. "Проблемът с удостоверяването на евростандартите беше посочен като слаба страна на промените в закона още в самото начало. Идеята е добра, но трябва и информационната част да е осигурена. Получихме гаранция от КАТ, че в определения срок ще подадат информация, защото в противен случай ще стане опасно", коментира и изпълнителният директор на Националното сдружение на общините Гинка Чавдарова. До редакционното приключване на броя "Сега" не успя да се свърже с КАТ, откъдето да кажат дали имат пълна база данни и дали ще я предоставят в срок. Във форумите в социалните мрежи вече се появиха сигнали, че в регистрите на КАТ има грешки.

По предварителни данни промените в София ще засегнат около 90% от превозните средства. За какви точно суми става въпрос, ще се разбере, когато общинският съвет реши точно с колко ще се промени данъкът. Това трябва да стане до края на годината. Данните за очакваните от налога приходи обаче отново ще бъдат ориентировъчни, защото досега никоя институция не е събирала данни кои коли на кой от европейските стандарти отговарят.

Проверка на "Сега" показа, че някои от големите общини са в готовност и не споделят опасенията на Столичната община. Кметът на Пловдив Иван Тотев коментира пред "Сега", че няма притеснения за хаос, защото от общината редовно обменяли данни с КАТ. "На два месеца получаваме информация за регистрираните коли. Имаме диалог и не би трябвало да има проблем. Освен задължителните отстъпки по закон предвиждаме и намаление на данъка за мотоциклетите с 50%", обясни той. Кметът на Бургас Димитър Николов също не вижда основания за притеснения. "Нямам яснота още каква отстъпка ще определим за колите без екологични сертификати, но получаваме информация от КАТ и не би трябвало да има проблеми", коментира той.