Тъй като по характер и предназначение виното спада към т.нар. хранително-вкусови продукти, задължително е то да отговаря на съответните хранителни и вкусови изисквания на човека.

Тези изисквания са посочени в стандарти и са включени в технологичната инструкция за производството.

Виното подлежи на химически анализ и на дегустация, която представлява сензорна органолептична оценка.

Ясно е, че химическият анализ се извършва в химически лаборатории, оборудвани със специализирана апаратура.

Дегустационната оценка обаче се провежда от хора - те са дегустатори - енолози, които познават в подробности химическия състав на виното, обуславящ вкусовата му характеристика.

Казано елементарно всеки домашен производител трябва да е един вид енолог и да познава основните показатели, формиращи вкусовите качества на виното и да даде оценката си като консуматор.

Ето какво ще бъде полезно за нашите читатели - любители, когато правят оценка на собствените си вина:

младите бели вина се характеризират със сламен цвят в зелени тонове, а старите с наситен сламен цвят, докато ожълтеният цвят е признак на окисленост, червените вина биват с различен интензитет и нюанс на цвета от светло до тъмно червени, но да позволяват свободно преминаване на светлината, бистротата и на белите, и на червените вина трябва да бъде кристална и да има видимо преминаване на слънчевите лъчи, цветът и бистротата се оценяват като чашата с вино се вдигне на височината на очите срещу източника на светлина - нарушеният цвят и бистрота може да се дължат и на протичаща във виното болест, важен показател е ароматът за младите вина и букета за старите - ароматът се формира от аромата на гроздето и от този, който се е образувал по време на алкохолната ферментация.

Букетът е сбор от аромата и образувалите се ароматни вещества при стареене на виното в бутилки, най-важният комплексен показател е вкусът - той включва всички впечатления, получени от поемането на виното в устата, вкусът се формира от алкохола, киселините, екстракта.

Видовете вино са много - то може да бъде хармонично, свежо, пивко, меко, алкохолно, тънко, плътно /екстрактивно/, тръпчиво до грубовато, кисело или със сладка жилка /с остатъчна захар/ и с други вкусови усещания.

Освен вкусово алкохолността може да се провери като на чашата с вино се придаде леко въртеливо движение - ако по стените на чашата се образуват бразди, това показва, че алкохолът е над 11 об.%.