Изнесените милиони от КТБ са точно 205 887 223 лв., не са взети в един ден, а са източвани от банката в продължение на 2,5 години. Това става ясно от съобщението на прокуратурата, която обяви че ще изнася редовно информация от проверката по случая КТБ заради големия обществен интерес.

Проверката е констатирала длъжностни присвоявания от служители на банката именно във връзка с подадения сигнал сигнал за липса на около 206 милиона лева.

Едната версия за това е за изнесени 93 139 500 евро, 23 657 575 лева и 45 000 щатски долара директно от трезора на банката. На 8 юли квесторите на КТБ са сигнализирали за това БНБ.

Към сигнала е бил приложен протокол-разписка с писмена резолюция „Да“ на председателя на УС и изпълнителен директор на КТБ АД Орлин Русев. Той е дал разрешение за предоставянето на тези суми на „Бромак“ ЕООД (мажоритарен акционер). Приложена е и декларация от главния касиер Маргарита Петрова, че управителят на „Бромак“ ЕООД Иван Стойков й е представил въпросния протокол, след което на същия са били предадени пакетирани в чували посочените по-горе суми.

При първоначалните разпити като свидетел, както и при проведената очна ставка със Стойков, Маргарита Петрова поддържа изцяло тази версия.

Втората версия е присвояване на въпросната сума през периода от края на 2011 г. до 20.06.2014 г. - приблизително две години и половина. Това се подкрепя от много свидетелски показания, заключения на графологични експертизи и данни от информационната система на банката.

Заради тежестта на наличните доказателства, прокуратурата възприема именно тази версия – за извършено длъжностно присвояване през продължителен период от време.

Затова е привлякла като обвиняеми престъплението Орлин Русев, Маргарита Петрова, Мария Димова – главен счетоводител, и Борислава Тренева – зам.-главен счетоводител.

Установено е, че теглене на пари в брой в един ден този месец не е извършено. Оказва се, че са съставяни документи с невярно съдържание и неистински документи, и са извършвани счетоводни операции, така че да се прикрие пред квесторите липса в главната каса - трезора, на КТБ. Става дума именно за суми в посочения размер - левовата равностойност на 205 887 223 лева.

Доказателствата сочат за много случаи на изпълняване от страна на обвиняемите на нареждания за осигуряване на пари в брой от главна каса. Това е извършвано без разходно-оправдателни документи и без надлежно осчетоводяване. Резултатът от тези действия е натрупването на липсата на цялата сума. А протоколът-разписка от 19.06.2014 г. е бил съставен, за да прикрие пред квесторите липсата на парите в трезора на банката.

Тази теза е възприета и от Софийски градски съд в производство по чл. 64 НПК, чието определение прокуратурата не протестира.