Петима инспектори от Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ) ще работят съвместно с прокуратурата и следствието по досъдебното производство за банковия надзор на БНБ и по отношение на КТБ АД.

В създадения съвместен екип от страна на КОНПИ участват трима икономисти и двама юристи, съобщиха от комисията. Обект пълен анализ на доходи, разходи и имущество за 10 години назад са подуправителят на БНБ и ръководител на управление "Банков надзор" Цветан Гунев, който е обвиняем за престъпление по служба и четирима служители на КТБ АД, обвиняеми за длъжностно присвояване в особено големи размери.

По закон инспекторите на КОНПИ имат едногодишен срок да направят анализ и преценка дали петимата имат разминаване между доходи и имущество за 10-годишния период в размер над 250 хил. лв., който може да бъде удължен с още половин година.