73-годишен българин е заразен с вируса на СПИН. Дядото е разбрал случайно след редовен медицински преглед.

Той е най-възрастният серопозитивен българин. Най-младият е едва на 15 години, съобщава пред утрешния брой на вестник "Телеграф" ръководителят на програмата "Превенция и контрол на ХИВ-СПИН" доктор Тонка Върлева.

Официално в страната са регистрирани 1800 серопозитивни. От началото на годината до края на месец октомври са установени нови 179 серопозитивни лица.

Мъжете носители на вируса са 5 пъти повече от жените.