Бюлетин за планови прекъсвания на територията на област Русе

Четвъртък, 17.07.2014 г.:На 17.07.2014 от 08:00 ч. до 09:00 ч. и от 15:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия , са възможни смущения на електрозахранването в района на: гр. Две могили, обл. Русе - трафопостовете ТП -5/7/11/13.

Петък, 18.07.2014 г.:


На 18.07.2014 от 08:00 ч. до 09:00 ч. и от 15:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия , са възможни смущения на електрозахранването в района на: обл. Русе - гр. Две могили, трафопостовете ТП-АПК/Топливо/Тютюневи сушилни/Изкуство/1/2/4/10/12/15; с. Широково, с. Острица, с. Каран Върбовка, с. Кацелово и с. Пепелина.