Числата от теглене на 93-ти тираж:

6/49
I теглене: 14, 49, 36, 6, 9, 7.
II теглене: 37, 36, 21, 28, 16.

----------------------------

6/42
I теглене: 35, 22, 2, 42, 31, 28.

-----------------------------

5/35
I теглене: 30, 20, 34, 10, 1.
II теглене: 17, 28, 29, 30, 32.

-----------------------------

Тото Джокер:
Цифри: 0, 9, 9.
Позиции: 3, 2, 9.