Румънското лявоцентристко правителство прие днес проектозакон за либерализиране на продажбата земеделска земя в страната на граждани от държави членки на Европейския съюз от началото на 2014 г.

Съгласно проекта, който трябва да бъде одобрен от парламента, физически лица от ЕС и европейското икономическо пространство /Исландия, Лихтенщайн и Норвегия/ ще могат да купуват директно земеделска земя в Румъния. Досега това можеха да правят само чужденци, свързани във фирма с румънски съдружници. Предимство при продажбите ще имат държавата, съпритежатели или арендатори на земя, и земеделци на възраст под 40 години. Първоначално правителството искаше да постави условие евентуалните купувачи да имат опит в селското стопанство и закупената земя да не надхвърля 100 хектара, но се отказа от тези ограничения.