Търсач на трюфели със специално обучено за целта куче донесе в Националния исторически музей (НИМ) антично сребърно монетно съкровище, състоящо се от 16 сребърни монети от едър номинал (тетрадрахми), сечени в т.н. Първа македонска област на Рим. Монетите са отлично запазени, съобщиха от НИМ.
Кучето, душейки за трюфела, посочило на стопанина си място в гората в Западна Стара планина. Търсачът започнал да копае, но заедно с трюфелите от земята започнали да изскачат и сребърните монети. Те вероятно са били в платнена или кожена кесия, която е изгнила с времето и са били цялото богатство на среднозаможен тракиец по това време.

Търсачът ще получи съгласно Закона за културното наследство възнаграждение за това, че е предоставил ценностите на музея доброволно и по собствена инициатива. Помоли за анонимност и за това не съобщаваме името му, нито точното място на находката, обясняват от музея.

Директорът на НИМ получи като личен дар парче трюфел и плати на свой ред три пържоли за кучето-откривател.