Четвъртък, 21.11.2013 г.:
На 21.11.2013 от 09:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: обл. Русе, с. Ново село - трафопостовете на територията на бившето ТКЗС.

На 21.11.2013 от 09:00 ч. до 16:10 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Ново село, обл. Русе - ТП2 ТКЗС, ТП2 ТКЗС "Проходен", ТП "Краварник".Временни смущения в електрозахранването са възможни от 09:00 ч. до 09:10 ч. и от 16:00 ч. до 16:10 ч. в районите на с. Ново село, с. Долно Абланово, с. Просена, обл. Русе.

Петък, 22.11.2013 г.:
Няма прекъсвания за тази област