Бюро по труда-Русе /общините Русе, Сливо поле, Иваново и Ветово/

1 програмист, висше обр. – КСТ/информационни технологии
3 електротехници в строителството, средно обр., мин. 2 години опит
4 шпакловчици, 1 водопроводчик, 4 кофражисти, 10 строителни бояджии, 2 монтажници на метални конструкции, 12 общи строителни работници, 4 работници строителни изолации, 4 работници подови облицовки и настилки, 2 зидаро-мазачи, основно/средно обр., мин. 1 година опит
2 електромонтьори, средно специално обр., опит
6 апаратчици, средно обр. – химия/електротехника, правоспособност за мотокарист
2 помпиери, средно обр.
2 хидроизолаторчици, 2 строителни дърводелци, 2 стъклари, 2 железари, основно/средно обр., опит
1 оператор на металообработващи машини за заточване на инструменти, основно обр.
3 монтажници на метални тръби, основно/средно обр., технически познания
1 специалист по логистика, висше техническо обр., английски език, компютърни умения, шофьор кат.В
1 специалист по доставки, висше икономическо/техническо обр., английски език, компютърни умения, шофьор кат.В
1 машинен инженер изпитател, висше техническо обр., английски език, компютърни умения
1 технолог конструктор, висше техническо обр., английски език, компютърни умения
1 продавач консулнат на бързи закуски, средно обр., опитът е предимство, подходящо за жена
1 готвач – бърза закуска, средно обр., опит, подходящо за мъж
1 хигиенист – търговски обект, основно обр.
1 продавач консултант, средно обр. /по чл.36 /1/ от ЗНЗ–младежи до 29 години/
2 домашни помощници, средно обр., опитът е предимство
1 учител по география и икономика, висше обр. по специалността
1 учител по математика, висше обр. по специалността
1 учител по философия, висше обр. по специалността
1 офис сътрудник, средно/висше обр., английски език, компютърни умения
2 работници – сглобяване на машинни детайли, основно обр., предимство са уменията за заваряване и прахово боядисване
1 дегустатор окачествител на храни и напитки, средно професионално обр., 2 години стаж
1 електрокарист, основно/средно обр., правоспособност, стаж
1 механик на промишлено оборудване, средно техническо обр., опит
2 резачи на скрап, средно обр., 1 година опит
2 общи работници – товаро-разтоварна дейност – метали, основно обр.
5 опаковачи на чорапи, средно обр.
1 учител по английски език, висше филологическо обр.
1 главен счетоводител, висше икономическо обр. – счетоводство и контрол/счетоводство/финанси, английски език, компютърни умения – работа с общи и счетоводни програми
1 механик монтьор на товарни автомобили, средно професионално обр.
1 разкройчик, 4 шлосери, 3 заварчици СО, 1 оператор на машина с ЦПУ - машиностроене, средно техническо обр.
1 счетоводител, висше икономическо обр., компютърни умения, английски език, 2 години опит
1 производител на мебели, основно/средно обр. /по чл.36 /1/ от ЗНЗ–младежи до 29 години/
1 библиотекар в училище, висше обр. по специалността
3 хигиенисти в училище, средно обр.
2 общи работници в строителството, основно/средно обр.
2 работници - подови облицовки, 1 зидаро-мазач, основно/средно обр., опит
3 организатори на производство, шевашка промишленост, средно/висше обр.
10 строителни работници, основно/средно обр., опит
13 възпитатели, висше обр. – начална учищна педагогика, компютърни умения, за някои от местата се изисква английски език и опит
1 учител по японски език, висше обр. – приложна лингвистика, японски език
2 шофьори – разносна търговия, кат.В, средно обр.
3 шофьори на товарен автомобил, кат.С, основно/средно обр.
6 международни шофьори, кат.С+Е, основно/средно обр., правоспособност
2 продавачи – разносна търговия на хранителни стоки, средно обр., шофьори кат.С
2 шофьори – разносна търговия, кат.С, средно обр., сезонна заетост
1 механик монтьор, основно/средно обр., шофьор кат.В, италиански език, квалификация за заварчик
1 водач на мотокар и общ работник, средно обр., правоспособност
5 шофьори на тролейбус, кат.Д, средно обр.
1 диагностик на МПС, средно специално обр., 3 години опит
4 водачи на МПС, кат.С+Е, основно/средно обр.
4 автобагеристи, колесен багер, основно/средно обр., кат.С
6 мотокаристи, средно обр., правоспособност
1 офис мениджър, висше икономическо обр., английски език, компютърни умения, 2 години опит /по чл.36 /2/ от ЗНЗ – младежи до 29 години с с трайни увреждания, вкл.военноинвалиди и от социални заведения/
1 машинен оператор - шиене на облекла, основно/средно обр. /по чл.36 /1/ от ЗНЗ–младежи до 29 години/
1 носач товарач на стоки, основно/средно обр., правоспособност за мотокарист
2 кроячи накатвачи, основно обр., 1 година опит
7 общи работници – промишленост, основно обр.
2 шлосер-монтьори, средно обр.
2 масажисти – тайландски масажи, без изискване за обр., опит/завършен курс
1 банков касиер – за заместване, средно/висше икономическо обр., компютърни умения
1 завеждащ лаборатория, висше обр. – химия, английски език, компютърни умения
5 кредитни експерти, средно/висше обр., компютърни умения, граждански договор
1 булдозерист, основно/средно обр., правоспособност
1 готвач – столово хранене, средно обр., опит
20 котляри монтажници, 10 шлосери, 5 електрозаварчици и 6 оксиженисти, средно обр.
1 програмист – системи за управление на бизнеса, висше обр. – компютърни науки, работа с MSSQL,  VisualStudio, PHP, Web, 1 година опит
2 продавачи консултанти в магазин за дрехи, средно обр.
45 машинни оператори в производство на авточасти, основно/средно обр.
2 сервитьори, средно обр., английски език, компютърни умения
10 камериери, средно обр., за курортен комплекс Златни пясъци
1 продавач консултанти в магазин за хранителни стоки, средно обр.
1 барман сервитьор, средно обр.
7 готвачи в заведение, основно обр., опит
3 продавачи консултант в магазин за хранителни стоки, средно обр., компютърни умения, едното място е в гр.Мартен
5 готвачи, средно специално обр., опит, за курортен комплекс Албена
5 сервитьори, 5 бармани, 5 готвачи, 1 дюнерджия, 2 сладкари, 1 майстор сладкар, 1 майстор хлебар, 1 транжор, 1 управител на склад, 4 администратори, 1 отговорник на чистачи, 5 камериери, 1 спасител, 2 фаянсаджии, средно обр., сезонна заетост, за ваканционно селище „Дюни”
10 сервитьори, средно обр., владеенето на английски език е предимство
5 сервитьори, средно обр., опит, сезонна заетост, работа в гр.Обзор
40 камериери, основно/средно обр., сезонна заетост, работа в гр.Обзор
1 барман сервитьор, средно обр.
1 дърводелец, основно/средно обр., 2 години опит
1 конструктор на мебели, средно обр., компютърни умения
2 оператори на машини с ЦПУ - мебелно производство, средно обр., компютърни умения
1 монтажник на копусна мебел, средно обр., компютърни умения
5 оператори и 5 помощник-оператори в мебелно производство – корпусна мебел, мека мебел, матраци, средно специално обр./опит
4 работници в мебелно производство, средно обр., за обучение
3 мебелисти, средно специално обр., 3 години опит, за с.Щръклево
2 машинни оператори в мебелно производство, средно обр., 2 години стаж
10 машинни оператори – дървообработване, средно обр.
1 специалист по логистика, средно обр., италиански език, компютърни умения, за гр.Сеново
1 работник по поддръжка на сгради и ВиК съоръжения, средно техническо обр.
1 производствен мениджър, висше обр. – технология на полимерите, компютърни умения, владеенето на английски език е предимство, 5 години стаж, за гр.Правец
1 работник в кравеферма – пастир, основно/по-ниско обр., за с.Басарбово
5 машинни оператори – производство на санитарни изделия, основно/средно обр.
1 счетоводител, висше икономическо обр., работа със счетоводни програми, 3 години опит
1 машинен оператор – производство на метални нитове, средно обр.
1 работник по ремонта и обслужването на ПЖП състав, средно/висше обр. – електротехническа специалност, опит
2 работници по поддръжка на сгради и съоръжения, средно техническо обр., опит
1 медицинска сестра в социално заведение, полувисше/висше обр. по специалността
2 лекари кардиолози, висше медицинско обр.по специалността, компютърни умения
2 лекари анестезиолози, висше медицинско обр. по специалността, компютърни умения
2 лекари нервни болести, висше медицинско обр. по специалността, компютърни умения
2 лекари спешно отделение, висше медицинско обр., компютърни умения
12 медицински сестри, висше обр. по специалността, компютърни умения
1 медицински лаборант, висше обр. по специалността, компютърни умения
1 строителен техник, средно специално обр.
6 зидаро-кофражисти, основно обр., опит
2 бояджии на метални изделия, основно обр.
1 лаборант химия – пластмаси, висше обр. – химия/техническо, английски език
1 работник по поддръжка на тревни площи, основно обр., нощни смени
1 инспектор по качеството, висше обр. – химия/машиностроене, компютърни умения, владеенето на английски език е предимство, 5 години опит
1 сондьор – в изследователска база, средно обр., технически умения, заваряване
1 портиер огняр на газ, основно/средно обр., правоспособност, подходящо за пенсионер
1 експерт по човешки ресурси, висше икономическо обр., компютърни умения, владеенето на немски език е предимство, шофьор кат.В, 3 години опит
1 кинезитерапевт – на 4 часа, висше обр. по специалността, подходящо и за студент
1 складов работник – търговия със захарни изделия, средно обр., опит
2 машинни оператори – производство на стиропор, средно техническо обр., работа в гр.Ветово
5 монтажници на метални конструкции, основно/средно обр., опит
5 шлосери монтажници – машиностроене, средно техническо обр., опит
1 оператор на металорежещи машини с ЦПУ, средно специално/висше обр., компютърни умения, владеенето на английски език е предимство, 3 години опит
1 стругар, средно обр., може и без опит
1 сервизен техник на ВиК техника, средно техническо обр., 1 година опит
1 геолог, висше обр. по специалността, немски/английски език, работа с CAD/CAM системи и Solid Works, мин. 2 години опит
1 инкасатор плащания, 10 кредитни консултанти, средно обр., граждански договор
4 техници механици, средно обр.
11 мехатроници, средно обр.
4 шлосери матричари, 2 технолози механици, средно обр., 1 година опит
1 инженер - роботика, висше обр. - електроника/електротехника
2 инженери – технология на поддръжката, висше техническо обр., 1 година опит
2 инженери по качеството, висше техническо обр., компютърни умения
1 стругар, средно обр., 5 години опит
1 заварчик и 1 електротехник, средно обр., 3 години опит
3 кранисти – мостови крат до 5 тона, средно обр., правоспособност, 1 година опит
3 пробивчици – радиал бормашина, средно техническо обр., 2 години опит
4 оператори на металообработващи машини, средно техническо обр., 2 години опит
4 оператори на металорежещи машини с ЦПУ, средно техническо обр., 2 години опит
2 стругари, средно техническо обр., над 2 години опит
2 фрезисти, средно техническо обр., опит
1 специалист технически контрол - машиностроене, висше техническо обр., английски език, компютърни умения, над 3 години опит
5 водопроводчици – външни и вътрешни ВиК, основно/средно обр., опит
4 технически ръководители – ВиК, средно/висше техническо обр. по специалността
2 общи работници товаро-разтоварни дейности, основно обр.
2 монтажници на промишлени отоплителни вентилации, средно техническо обр., опит
1 електромонтьор, средно техническо обр., опит
5 складови работници, средно обр., правоспособност за мотокарист
4 шмиргелисти, основно/средно обр., опитът е предимство
1 общ работник – вулканизация на гуми, средно техническо обр., опитът е предимство
1 електрозаварчик и шлосер, средно техническо обр., правоспособност, опит
1 агроном, висше/полувисше аграрно обр., 2 години опит
4 заварчици /електрозаваряване, с оксижен и аргон/, средно/основно обр., правоспособност, мин. 7 години стаж
10 работници - сглобяване на детайли за автомобилна промишленост, средно обр., опитът е предимство
2 настройчици на металорежещи машини с ЦПУ, висше техническо обр., опит
4 шлосери, основно/средно обр., опит
14 заварчици СО, средно/основно обр., опит
1 оператор на струг с ЦПУ, средно обр., опит
1 накатвач в шевно производство, основно/средно обр., 3 години опит
1 уточнител в кроялен цех, средно обр., 3 години опит
3 оператори на филетки - шевно производство, средно обр., компютърни умения
1 технолог нормировчик – шевно производство, средно/висше техническо обр., чужд език, компютърни умения
4 хигиенисти – помещения в шевно производство, основно обр.
18 спомагателни работници в шевно производство, средно/основно обр., опитът е предимство
1 технолог в шевно производство, средно обр.
1 моделиер конструктор в шевно производство, средно обр.
2 кроячи в шевно производство, средно обр.
5 оценители на облекла в шевно производство, средно обр.
1 крояч - на банциг, в шевно производство, средно обр.
1 техник на шевни машини, средно техническо обр., шофьор кат.В
1 офис сътрудник в шевно производство, средно/висше обр., френски и английски език, компютърни умения
1 шивач на изделия от кожа, основно/средно обр., опит
5 оператори на плетачни машини – индустриално производство, средно обр., 5 години стаж
3 плетачи на чорапи, основно/средно обр.
1 крояч на кожени изделия, основно/средно обр., опит
5 оператори на кетел машини, 2 ръчници и 2 опаковачи в плетачно производство, основно/средно обр., опитът е предимство
1 оператор на машини за шиене на илици и копчета, средно обр., опит
21 гладачи в шевно производство, средно/основно обр., опит, за някои от местата се предлага обучение
85 шивачи на облекла, основно/средно обр., за някои от местата се предлага и обучение
10 окачествители в шевно производство, средно обр., от община Ветово за работа в гр.Русе, служ. транспорт
6 шивачи, 10 гладачи и 10 бригадири в шевно производство, без изискване за образование, от община Ветово за работа в гр.Русе, служ.транспорт

Бюро по труда-Бяла /общините Бяла, Две могили, Борово и Ценово/

1 учител начален етап, висше обр., начална училищна педагогика /за с.Караманово/
1 мениджър екип, средно/висше обр. /за гр.Русе/
3 кредитен експерт, средно обр./за гр.Русе/
4 охранители, средно образование /за гр.Бяла/
35 шивачи, без изискване за образование /за гр.Русе/
35 гладачи, без изискване за образование /за гр.Русе/
35 ОТКК в шевно производство, средно обр. /за гр. Русе/
35 бригадири в шевно производство, средно обр. /за гр. Русе/
3 плетачи на чорапи, основно обр. /за гр.Русе/
3 гладачки на чорапи, основно обр. /за гр.Русе/
3 зареждачи на плетачни машини, основно обр. /за гр.Русе/
1 секционен майстор в чорапно производство, средно обр. /за гр.Русе/
1 заварчик, средно специално обр. - машини и съоръжения за заваряване /за гр.Бяла/
1 електротехник, средно специално обр. – електротехника / за гр.Бяла/
9 машинни оператори, шиене на облекла, без изискване за образование /за гр.Бяла/
2 кредитни консултанти, средно обр. /за гр.Две могили и за гр.Бяла/
1 детски учител, висше педагогическо обр. /за с.Дряновец/

**За всички работни места трудовите договори са срочни, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква и педагогическа правоспособност.