Удължават срока за осребряване на лихвоточките до края на ноември 2016 година. Това стана ясно, след като парламентът прие на второ четене промени в Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове.

Преди първо четене бяха внесени два проекта за изменения в този закон, единият е на ГЕРБ, а другият на БСП още от юли месец. И двата предвиждаха удължаване на срока до края на ноември 2016 години, за да не се ощетят правата на хората с многогодишни жилищно-спестовни влогове. Двата законопроекта бяха приети от бюджетната комисия на НС миналата седмица на първо четене и след като бяха приети в зала бяха обединени.

Според сега действащия закон срокът, до който могат да бъдат компенсирани хората, притежатели на многогодишни жилищно-спестовни влогове, които придобият или започнат изграждане на жилище е до утре – 21 ноември 2013 г. Така условието, за не загубят правата си е до тази дата да са купили или да са започнали строеж на жилище. Не всички биха могли да осигурят пари за придобиването или изграждането на жилищен имот, за който да бъдат компенсирани. Според вносителите на промените справедливо, логично и правилно, както и юридически обосновано е на тези правоимащи лица да се удължи срокът до 30 ноември 2016 г. Това е шест години след одобряването на последните окончателни списъци. Такива права имат 59 861 българи. Така, ако депутатите не бяха направили бързо това изменение тези близо 60 000 българи и техните семейства ще останат ощетени.