Неомъжена и неосъждана в миналото 57-годишна майка на осиновено дете е частично помилвана с указ от февруари т.г. Това отчита Комисията по помилването при президента в отчета си за първото полугодие на 2014 година, съобщиха от прессекретариата на държавния глава. Молителката е помилвана частично в размер на 12 месеца от остатъка от близо 3 години.
Майката е изтърпяла близо 2 години и 6 месеца от наложеното наказание от 6 години лишаване от свобода за пътнотранспортно престъпление, в което са загинали четирима души, а един е тежко ранен. Отчетен е завършен корекционен процес с минимален риск от рецидив и формирана критичност към извършеното. Водещото съображение на Комисията да предложи помилване е изключително семейно обстоятелство, свързано с трудности по отглеждането на 11-годишната дъщеря на молителката от възрастната й и тежко болна майка.

От Комисията отчитат, че детето е силно привързано към жената, която е била основен фактор за неговото „благоприятно интелектуално, образователно и емоционално развитие” до момента на извършване на престъплението. Взети под внимание са тежкото здравословно и финансово състояние на възрастната майка на молителката.

За първите 6 месеца на годината Комисията по помилване се е произнесла по 233 молби за помилване от общо 274 получени. Прекратени са 14 молби, а 219 са решени с отказ от помилване. Повече от половината от молителите са осъдени на лишаване от свобода за срок по-кратък от 10 години за престъпление, извършено в рецидив, след като са били осъждани в миналото за други престъпления, за които не са били реабилитирани.

Четирима от подалите молби за помилване изтърпяват наказание доживотен затвор, а петима – доживотен затвор без замяна. Двадесет молители са осъдени на лишаване от свобода за срок от 20 и повече години. 95 молители са осъдени за извършени тежки престъпления с елементи на насилие срещу личността. От тях 47 са осъдени за убийство, като 37 от тях са признати за виновни в извършването на тежки убийства, се посочва още в редовния отчет на Комисията по помилването.

Най-голям дял - 58% от осъдените, подали молби за помилване, са със среден риск от рецидив. Едва при 14% от молителите рискът от рецидив е висок, а при 28% рискът е определен като нисък.

Комисията разглежда молби за помилване, които докладва на вицепрезидента с мотивирани предложения по всяка от тях. В правомощията на Маргарита Попова е да подписва указите за помилванията.