Дефектите по Дунав мост 2, които скандализираха с появата си миналия месец, нямат нищо общо със сигурността на съоръжението. Физическото му състояние се следи денонощно с модерна технология - при най-малкото отклонение от нормалните параметри лампичките в командния център за транспортно обслужване ще засветят в червено.

“До момента такава ситуация не е възниквала и се надявам да няма и в бъдеще, но ние сме тренирали много сценарии, включително и земетресения, бури, удар на кораб, пожар на моста и други възможни аварии”, каза инж. Людмил Димитров, член на Управителния съвет на дружество “Дунав мост Видин - Калафат”.

Той е категоричен, че появата на дупките в асфалта 4 месеца след пускането на моста в експлоатация са проблем, но те не засягат надеждността на конструкцията.

“24 часа” се увери в това, след като наш репортер се запозна с това как се гарантира безопасността на моста. Нашият човек не бе допуснат единствено в контролната зала, където достъпът на външни лица е категорично забранен.

“Не е тайна, че на моста има видеонаблюдение, но задачата на специалистите пред мониторите не е само да контролират трафика, а да следят физическото състояние на моста и да задействат съответните планове при възникване на необходимост”, заяви инж. Димитров.

Цяла мрежа от датчици и камери опасват дългото почти 2 км съоръжение и следят в реално време за състоянието му. Монтирани са върху всяка от носещите колони, в галерията от долната страна на моста и върху връхната конструкция.

Постоянно се мерят температурата, вибрациите, силата на вятъра, деформациите. Данните минават през специален софтуер, който задейства предупредителни текстови, звукови и визуални аларми върху мониторите в командния център в момента, в който бъде засечено отклонение от параметрите.

Отделно от това има система от репери, чрез които с геодезически уреди периодично се извършват дублиращи проверки, които могат да засекат и милиметър отклонение от първоначалното състояние на моста.

Въпреки че няма реална опасност за съоръжението от удар на кораб или проблеми с ледоход, върху носещите колони са монтирани датчици и камери, които следят и за такива ситуации.

Специалистите уточняват, че удар на кораб не е изключен, но около носещите колони в плавателната част на Дунав са монтирани специални бетонови пръстени, които да го поемат, без да бъде засегната самата колона.

Системата за наблюдение на скоростта на вятъра е важна, защото над реката постоянно духа и при силен вятър хипотетично е възможно да се стигне до обръщане на празен ТИР например.

При ураганен вятър движението по моста автоматично ще се спира със светофарна уредба до преминаване на опасността. При пожар на моста в резултат на катастрофа или по друга причина, освен че това ще бъде видяно чрез видеонаблюдението, ще се задействат и датчиците на пожароизвестителната система.

Тя автоматично активира гасителна система и започва пълненето на резервоари на
моста с вода. При пристигане на противопожарните коли те вече имат обезпечена вода в противопожарните кранове, към които се връзват.

Част от системата за сигурност са и SOS кабинките, разположени по двете посоки за движение, по които пътници могат да се свържат с командния център и да потърсят помощ.

“Връзката е двустранна, а в началото имаше комични ситуации”, разказват хора от видеонаблюдението. Спирането на автомобили на моста е забранено, но се случвало хора да слизат от колите си, за да се снимат или да погледнат реката.

Почти всички видимо се стряскали, когато операторите се включвали чрез високоговорителя на най-близката SOS кабинка, за да им напомнят, че спирането е забранено и да ги приканят да продължат пътя си.

Дружеството, експлоатиращо моста, има мобилна група за изтегляне на аварирали коли, за спиране на движението и за оказване на помощ.

“Това не е всичко. До края на декември трябва да получим и подробна документация за обслужване на моста, която е разработена от строителя FCC”, допълва инж. Димитров.

Едно от важните упътвания, които очакват, е за обслужване на съоръженията, които
позволяват разтягане и свиване на моста в зависимост от температурата с до 1 м. Това става механично чрез 2 сложни системи от лагери - едната от българската страна, другата - от румънска страна. Те обаче ще се нуждаят от поддръжка, за да работят правилно.За своя сметка строителят отстранява дефектите

Ремонтите по Дунав мост 2 започнаха, след като по заповед на транспортния министър Данаил Папазов бяха констатирани проблеми. Това става за сметка на строителя FCC, който има едногодишен срок за отстраняване на дефектите. Срокът изтича в края на декември 2013 г., тъй като сертификатът за приключване на строителните работи по моста по условията на сключения договор е издаден от инженера на 15 декември 2012 г.

Както “24 часа” писа, инспекцията установи проблеми с хидроизолацията и асфалтовото покритие. Според заключенията на експертите деформациите са само по износващия слой на асфалта, който е с дебелина от 4 см, при обща дебелина 10 см на настилката.

Те се дължат на повърхностна вода от дъждовете, която прониква под асфалта. Вече са започнали действия за подобряване на отводнителната система на моста.

Заключенията на българските експерти са потвърдени и от френско-британския консорциум “Инжероп/Хай - Пойнт Рендъл”, който извършва надзора на строителството на моста.

Според надзорниците проблемите с настилката се дължат на факта, че хидроизолационната мембрана е опъната плътно до канавката и водата от асфалта не може да се оттича. На фирма FCC са дадени указания за отстраняване на мембраната и това вече се прави. Преасфалтирането на участъците с дупки ще бъде извършено след това.

Надзорниците са установили и други по-дребни недостатъци, но те нямат общо с носещата конструкция и сигурността на съоръжението, а засягат велоалеята, осветлението, осигуряването на резервно елзахранване, както и някои проблеми с административната сграда на моста.

Стълбовете за осветление вече са подменени, защото първите, които бяха монтирани, се оказаха недостатъчно устойчиви на вятър. Разрешен е и проблемът с резервното елзахранване, което е осигурено с генератор и гарантира работа без прекъсване на командния център и на мрежата от датчици и камери.

Държавата няма да плаща за отстраняване на дефектите и през следващата година, тъй като строителят е направил застраховка на моста и застрахователната компания трябва да поема евентуалните разходи.

Дружеството, експлоатиращо моста, е разрешило друг важен проблем. Ако шофьор обърка пътя и тръгне към моста, единственият вариант да се върне бе, като мине през него и през граничния пункт на румънската страна, като съответно плати и такса за преминаване в двете посоки.

Проблемът е решен и преди естакадата към съоръжението на българския бряг вече има възможност за обратен завой.