Близо 500 агенти на Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС) ще бъдат обучени да се борят с изтичането на тайни от информационните системи на службите и да търсят доказателства за престъпления в компютрите. Над 1 млн. лв. (с ДДС) ще струва проектът, който е съфинансиран по Оперативна програма "Административен капацитет" на ЕС, пише "Труд".
50 агенти ще бъдат обучени до Certified Hacker Forensics Investigator. Това ще рече, че трябва да умеят да извличат доказателства от компютърните системи на заподозрените с хакерски прийоми. 19 служители трябва да минат курс Certified Ethical Hacker (CEH) версия 8. Сдобилите се със сертификата за "етичен хакер", според определението му, ще отговарят за компютърната сигурност на наелите ги организации. Те ще използват същите инструменти и знания, като обикновените "неетични хакери."
Обществената поръчка е разбита на 5 обособени позиции за различните типове обучения и желаещите да провеждат курсовете могат да кандидатстват за всяка една или за няколко.
Първият тип обучение е за повишаване на квалификацията по установяване на административни нарушения, събиране на веществени доказателства и налагане на административни наказания.
Вторият е за придобиване на специализирани знания и умения по установяване на обстоятелства, свързани с компютърни инциденти и събиране на компютърни доказателства.
Третата позиция е за умения за одит и контрол на сигурността на комуникационни и информационни системи. Четвъртата е за администриране на различни иновативни платформи. В петата позиция ще се обучат специалисти по управление на информационна сигурност.
Самите специализирани курсове са над 20, като в тях са включени сертифицирания по поддръжка на Lunux и Microsoft сървъри и знания как да се конфигурират настройките за сигурност на служебните компютри.
Мераклиите да обучат агентите трябва да имат съответните сертификати.