Масирани съкращения започват във фирмите, заети с изкупуване на старо желязо. Работниците в складовете да скрап ще бъдат намалени с около 50% заради последните изменения в закона за управление на отпадъците.

Забраната физически лица да предават старо желязо на специализиранети пунктове ще намали оборота и много от служителите ни ще станат излишни, обяви Деян Дечев, собственик на една от големите изкупвателни фирми в Разград с клонове и в страната.Той вече е планирал съкращения на половината си персонал.

В Разград няма действаща площадка за събиране на метални отпадъци. Общинската управа тепърва ще прави проучване колко фирми изкупуват старо желязо в региона и дали е икономически изгодно да се инвестира в сметища за железни боклуци

. Ако анализът е отрицателен, разходи за такава инфраструктура няма да се правят, каза шефът на отдел "Програми и екология" в кметството инж. Недим Тахиров. Експертът обаче не скри опасенията си, че новият режим на търговия с метални отпадъци заплашва да затрупа градовече със старо желязо, защото тези, които досега го събираха, за да преживяват вече са изхвърлени от пазара, а тези които изхвърлят употребените стари уреди нямат икономическа изгода да ползват специализираните сметища, там където ги има.