"6 от 49", I теглене (1, 8, 13, 31, 39, 43)

I гр. (6) - няма
II гр. (5) - 12 по 2791,20 лв.
III гр. (4) - 761 по 44 лв.
IV гр. (3) - 15 344 по 3,10 лв.
Джакпот - 195 013,53 лв.

IІ теглене (1, 5, 15, 32, 34, 37)

I гр. (6) - няма
Джакпот - 616 035,02 лв.

"6 от 42" (6, 24, 26, 29, 35, 40)

I гр. (6) - няма
II гр. (5) - 16 по 2231,50 лв.
III гр. (4) - 1103 по 32,40 лв.
IV гр. (3) - 19 276 по 2,70 лв.
Джакпот - 1 921 683,80 лв.

"5 от 35", I теглене (13, 14, 20, 28, 29)

I гр. (5) - 1 от 27 017,40 лв.
II гр. (4) - 340 по 79,50 лв.
III гр. (3) - 10 759 по 3,40 лв.

II теглене (1, 11, 22, 33, 34)

I гр. (5) - 6 по 4502,90 лв.
II гр. (4) - 435 по 62,10 лв.
III гр. (3) - 11 071 по 3,30 лв.

Тото джокер

Позиция: 4, 7, 8.
Цифра от фабр.N номер: 1, 4, 6.

I гр. (3) - 23 по 1105,30 лв.
II гр. (2) - 4489 по 5,70 лв.

"Втори тотошанс"

"6 от 42"


1000 лв. 711572130 Видин
1000 лв. 111511364 Пловдив
2000 лв. 974203566 Плевен

"5 от 35"

1000 лв. 519848419 София
1000 лв. 793635014 София
5000 лв. 954266846 Петрич

"6 от 49"

2000 лв. 195858487 Добрич
2000 лв. 589843715 Варна
Автомобил 335499650 София