Числата от 56-и тираж на Тото 2:

6 от 49

I теглене: 1, 13, 43, 39, 8, 31.

II теглене: 1, 5, 34, 37, 32, 15.

---------------------

6 от 42

I теглене: 6, 40, 24, 29, 26, 35.

---------------------

5 от 35

I теглене: 14, 29, 13, 20, 28.

II теглене: 1, 22, 34, 33, 11.

---------------------

Тото Джокер

Печеливши позиции: 8, 7, 4.

Печеливши цифри: 6, 4, 1.