Вратите на Софийския университет "Св. Климент Охридски" днес отвориха за първи път от три седмици.

"Ранобудните студенти" пуснаха колегите си и преподавателите да посещават лекции, като остана окупирана само 272-ра аудитория. Входовете на двора на университета, доскоро оковани с вериги, вече са отворени.

Решението е взето след продължително обсъждане през целия ден в неделя. Ранобудните декларират, че ще продължат да бъдат активни участници в протестните действия.