Числата от 92-и тираж на Тото 2:

6 от 49
I теглене: 24, 15, 21, 31, 19, 37.
II теглене: 19, 48, 14, 42, 21, 8.

---------------------

6 от 42
I теглене: 18, 32, 17, 2, 36, 15.

---------------------

5 от 35
I теглене: 14, 1, 5, 13, 17.
II теглене: 34, 11, 7, 28, 14.

---------------------

Тото Джокер
Печеливши позиции: 2, 3, 1.
Печеливши числа: 1, 6, 2.