Китай оповести план за реформи, предполагащ промени в икономическите и социалните политики на страната, съобщи Ройтерс. Решенията бяха взети на продължилия 4 дни форум на Китайската комунистическа партия (ККП).

Това се случва на фона на колебанията в икономическия растеж на странато през последните няколко тримесечия. Мерките, предприети от правителството, са насочени към населението. Управляващите се стремят към изграждане на по-висока покупателна способност и увеличаване на вътрешното търсене за сметка на намалелите износ и външни инвестиции чрез социални мерки.

Сред предвидените действия са облекчаване на политиката на едно дете и премахване на трудовите лагери, отмяната на ограниченията за получаване на жителство в малките градове и села, интегрирана система за социална сигурност, въвеждане на екологична такса, реформи на валутния пазар, както и редица други мерки.

Ограниченията на раждаемостта бяха въведени през 70-те години на миналия век с цел намаляване на растежа на естествения прраст в страната, резултатите от която бяха представени от официалния представител на Държавния комитет на Китай по здравеопазване и семейното планиране Мао Цюнан през изминалата седмица - над 400 млн. раждания по-малко.

Трудовите лагери пък бяха създадени, за да наказват критиците на Комунистическата партия, но сега се използват от местни представители на властта като средство за справяне с неудобни лица.