В днешния 91-ви тираж на игрите на БСТ нямаше участник, познал печелившите числа и така за неделя ще се натрупат още по-атрактивни печалби.

В първо теглене на играта 6/49 се очаква да достигне сума от 46 000 лева, а във второ теглене на същата игра джакпотът ще достигне 307 000 лева. В играта 6/42 се предвижда джакпот в размер на 320 000 лева.

Числата на късмета в първо теглене на играта 6/49 бяха 4, 19, 20, 26, 27, 40. За второ тегленe на същата игра беше маркирана печелившата комбинация от числата 3, 8, 18, 23, 30, 49. За най-старата игра в днешния тираж бяха подадени 193 115 броя квитанции, а натрупаните постъпления бяха 436 321 лева.

В играта 6/42 днес печелившата комбинация е 4, 18, 19, 25, 29, 30. Квитанциите, подадени за тази игра, бяха 113 871 броя, а размерът на постъпленията за тиража достигнаха 202 153 лева.

В първо теглене на играта 5/35 днес бяха изтеглени числата 3, 16, 24, 27, 32. Във второ теглене на същата игра печелившата комбинация беше 8, 9, 22, 26, 34. В играта Тото Джокер бяха маркирани печелившите позиции 7, 6, 2, а изтеглените цифри бяха 5, 4, 8.

Голямата награда в играта "Втори ТОТО шанс" в днешния тираж – 10 000 лева, беше спечелена от участник, пуснал своята квитанция в Севлиево. В неделя ще има специален тираж на играта 6/49. Залогът за една комбинация е на стойност 1,20 лева, а голямата награда в играта "Втори ТОТО шанс" е печалба в размер на 36 000 лева.