Всяка година диагнозата рак поставя на изпитание живота на милиони хора по света. Затова и много изследвания и открития на учените са насочени именно в тази посока. Устройствата, произведени с модерна технология в резултат от тези усилия, предлагат нови възможности в диагностиката и лечението на онкологичните заболявания. Проф. д-р Енис Йозяр, специалист по радиационна онкология в болница „Аджъбадем Маслак“ (Турция), ни разказва накратко за високотехнологичните устройства, използвани от медиците в битката с рака:

Защо е важно развитието в областта на радиологичната диагноза?
Защото решението за провеждане на правилното лечение зависи от правилно поставената радиологична диагноза. А за поставяне на радиологична диагноза са необходими както опитен радиологичен екип, така и използване на методи със съвременна и напреднала технология.
Кои методи се използват при радиологична диагностика?
При диагностицирането на раково заболяване се използват много устройства, като Ядрено-магнитен резонанс (ЯМР), Компютърна томография (КТ), Дигитална мамография, Дигитален панорамен рентген, Цветен доплер, Ултрасонография и Позитронно-емисионна томография с компютърна томография (ПЕТ-КТ).
Какво е ПЕТ/КТ?
ПЕТ/КТ е една от най-ефективните техники за образна диагностика днес. Това устройство се използва най-вече в онкологията за откриване на тумор, за определяне степента на разпространение на тумора, за планиране на лъчетерапия, за оценка на отговора на лечението и в някои случаи за определяне на това дали масата е доброкачествена или злокачествена. В сравнение с другите методи позволява ранна диагностика. Има и други предимства, като да показва хода на заболяването и отговора на тялото към лечението.
Какво е 3 Тесла ЯМР? Какви са ползите му?
3 Тесла ЯМР е високотехнологично устройство за образна диагностика. С него може да се постави по-прецизна диагноза в сравнение с другите ЯМР. Използва се както за изобразяване на цялото тяло, така и да се провери дали туморът е отстранен изцяло при мозъчните операции, без да се събужда пациентът и без да се затваря хирургичната област. Поради елиминиране на рискове като това да не се премахнат изцяло остатъците, да се навредят функционални области и да се извърши процедура в грешна област, премахва нуждата от втора операция, т.е. операцията може да приключи от първия път.
Как помагат високите технологии при лечението на рака? Може ли да обясните метода на Кибер ножа?
Кибер ножът е първата и единствена роботизирана хирургическа система в света, предназначена за лечение на ракови заболявания по цялото тяло с точност по-малка от милиметър. Това е идеално устройство за лезии, разположени в малки и труднодостъпни области. Той е лъч надежда за пациентите, при които туморите не могат да бъдат лекувани с класическата лъчетерапия или изискват сложна операция, или които не могат да се оперират. Тази компютърно-контролирана роботизирана технология, която „танцувайки“ се върти около пациента, осъществява лечението чрез облъчване от стотици ъгли. С тази система лъчите на радиацията се използват по фокусиран начин и всички ракови зони могат да бъдат третирани с високи дози. Устройството премахва раковата област с ясни граници като хирургически метод и максимално защитава околните тъкани. Освен това, за разлика от хирургическата процедура не изисква обща анестезия, пациентът няма болка след процедурата и може да се върне към ежедневието си вечерта на същия ден.
При кои заболявания се използва това устройство?
Кибер ножът се използва при тумори в мозъка, белия дроб, черния дроб, на простатата, на главата и врата, рак на панкреаса, при малобройните метастази, които не могат да бъдат лекувани с други методи.
Какви предимства дава на пациентите това, че раковата област може да се лекува с високи дози чрез този уред?
През изминалите години дозата, давана с по-стари устройства, беше ограничена и беше известно, че тази доза не е в състояние да контролира тумора. Но поради риска от увреждане на околните здрави тъкани не можеше да се използва по-висока доза. Например при тумор, разположен между двете очи, за да не се засегнат очите от облъчване и за да не ослепее пациентът в бъдеще, се налагаше да се използват определени дози. В резултат на това туморът не можеше да се контролира и се развиваше. Накрая или пациентът умираше, или се премахваше туморът, но пациентът губеше своето зрение.
Кибер ножът не уврежда околните тъкани, поради което може да се използва с високи дози. По този начин туморите могат да бъдат контролирани и сериозни проблеми от този тип могат да бъдат елиминирани.
Каква е продължителността на лечението?
Продължителността на лечение се определя в зависимост от състоянието на пациента и дали е облъчван преди. Процедурите могат да бъдат между 15 и 45 минути. А процедурите варират от 1 до 5.
Какво е Гама нож?
Радиохирургичният уред Гама нож обикновено се използва за лечение на мозъчни тумори по-малки от 3,5 см по безболезнен начин, без да се налага рискована хирургична интервенция. Освен това няма нужда от обща анестезия и реанимация, които са необходими при хирургическа операция. Въпреки че в самото наименование съдържа думата knife (нож), Гама ножът не е нож. Вместо с „ножа“, който се използва при хирургичните процедури, това устройство лекува засегнатите области с гама-лъчение. Сноповете лъчи, идващи от източника на 210 гама лъчи, се  фокусира върху болната област и по този начин унищожава раковите клетки. Основното предимство на лечението с Гама нож е невъзможността пациента да си движи главата, която е фиксирана с рамка. Когато и главата, и източникът на радиация са фиксирани, се свежда до минимум облъчването на околните здрави тъкани.
Каква е продължителността на лечението?
Гама ножът се прилага еднократно и продължителността може да отнеме от 15-20 мин до 2-3 часа, в зависимост от локацията на тумора. Още същия ден пациентът се изписва и може да продължи обичайния си начин на живот.
Може ли да ни разкажете и за RapidArc технологията?
Rapidarc е уред за лечение на ракови заболявания, известен като „Ротационна терапия с модулиран интензитет“. С този уред имаме възможност да получим триизмерен образ. Двете роботизирани ръце се въртят около пациента и снемат изображения от по 90 градуса различни ъгли. Чрез комбиниране на тези изображения може да получите проста триизмерна томография на областта. Това ни показва позицията на всички органи, костната структура, дава ни текущото изображение на областта. Преди да се започне лечението, сравняваме тези изображения на пациента с предишните и гледаме дали има някакво изместване. Да няма измествания в образите е важно за точната локализация на целта от лъчите. Ако има изместване в рамките на няколко секунди може да се коригира и да насочим лъчите в желаната област.
С какво този уред превъзхожда другите системи?
За разлика от другите уреди за лъчетерапия, технологията RapidArc се върти около пациента, без да му дава възможност да мърда, и облъчва заболелите области. С тази функция, лъчетерапия с изображения с продължителност 15-30 минути може да бъде намалена до 2-4 минути. Освен това при уреда RapidArc се намалява с една трета дозата, давана на пациента, и това намалява риска от повторен рак, дължащ се на радиацията. 
При кои видове ракови заболявания се използва?
Тази технология помага при лечението на всички ракови заболявания. Дава положителни резултати при лечението на кръгли, дълбоко вкоренени тумори и тумори разположени в непосредствена близост до органи.
Какво представлява уредът Trilogy?
Trilogy е вид линеен ускорител, който се използва при лъчетерапия, т.е. това е LINAC уред. Поддържа 3 нови технологии, които се използват като различни методи в лъчетерапията - от образна диагностика до лечение. Функциите, които се намират поотделно в другите уреди, са комбинирани в Trilogy. По този начин можем да направим правилната намеса за по-кратко време и в идеалното съотношение. Например с IMRT се регулира идеалният интензитет на дозата, с IGRT може да се предотврати приплъзване по време на лечението и със SRT /SRC може да се направи точково облъчване дори и на много малките тумори.
При кои видове ракови заболявания се използва?
Trilogy уредът може да се прилага при лечението на всички видове ракови заболявания.
Какво е Truebeam STx?
Truebeam STx уредът е засилен с втора по-чувствителна система, която позиционира пациента в позиция за лечение, следи дишането, контролира и регулира положението. Тази система е наречена Novalis-ExacTrac и с нея се прави 6-измерна корекция на позицията. С TrueBeam се осигурява лъчетерапия, направлявана от по-мощен образ и облъчване на целевия обем с по-малък марж. Така сме с една стъпка по-близо до целта за по-малко облъчване на здравите тъкани. За разлика от другите уреди за лечение е разработен с възможност за избор на генериране и прилагане на лъчи. С това се отварят вратите на новата ера в лечението на раковите заболявания.