Мултиплексите нямат задължение да разширят покритието на цифровия сигнал, населените места, които не влизат в това покритие никога няма да бъдат покрити. Това заяви  председателят на Комисията за регулиране на съобщенията Веселин Божков.

Непокритите от цифровия сигнал населени места са обикновено в трудно достъпни и високо планински райони, райони с малко население, добави той. От КРС са установили и 10 населени места, влизащи в списъка с покритие, в които обаче няма цифров сигнал. Ще задължим мултиплекс-оператора да вкара тези населени места в списъка на населените места, в които няма покритие, заяви Божков. Той обаче се надява мултиплексът да подобри насочването на антените, за да се покрият тези населени места с телевизионен сигнал.

Председателят на КРС участва в Българския икономически форум. Пред участниците във форума той коментира, че държавата трябва да помисли за онази част от населението, която няма телевизия в момента. "Ако държавата няма желание и няма финансови възможности за постигане на 100% покритие на цифровия сигнал, трябва да се намери алтернативен начин за финансиране на приемането на телевизионен сигнал. Нормално е социално слабите да имат възможност да ползват едно от достиженията на цивилизацията, телевизионния сигнал. За някои хора това е единственото развлечение", каза той.

Вместо да се дават ваучери за закупуване на декодери, може да се дадат на хората или карти, или да се дадат пари за закупуване на сателитни чинии, или да се поеме таксата за кабелен, или сателитен оператор, коментира още председателят на КРС. Според него на практика е невъзможно мултиплексите сами да решат да разширят покритието, тъй като за това те ще трябва да изразходват допълнителни средства.

Божков обясни, че ако се избере да се разшири покритието до 100% са нужни промени в законодателството и в плана за преход от аналогова в цифрова телевизия, нужно е и допълнително финансиране.

От техническа гледна точка успехът на цифровизацията е безспорен, коментира Божков. "Към днешна дата нашите изследвания показват, че покритието на единия от мултиплексите е 96,2%, а покритието на другия мултиплекс е 85%. Изискванията бяха покритието на единия да е поне 85%, а на другия – 95%, те нямат задължение това покритие да се увеличи, заяви той. Нищо не правим в момента с покритието, предупредих и трите правителства, че залагаме един модел, който може да не работи, заложеното като покритие в плана за преход от аналогов към цифров сигнал ние го изпълняваме, ние изпълняваме законите и моделите такива, каквито са приети", добави Божков.

Според Божков проблемът на цифровизацията е съдържателен и концептуален. Не съм убеден, че ефектите от цифровизацията са толкова големи, коментира той. Трябва и да се освободи ресурсът, който се държи от силовите ведомства, за да има ресурс за втората фаза на цифровизацията, каза още председателят на КРС.