Криминалните действия, които са се извършвали в КТБ са нетипични. В моята практика виждам за първи път такъв случай. Това заяви управителят на БНБ Иван Искров по време на извънредно заседание на Комисията по бюджет и финанси.

Затова лицензът на Корпоративно търговска банка (КТБ) ще бъде отнет и ще се пристъпи към обявяването й в несъстоятелност.

Искров посочи резултатите, които са налице след одита на КТБ и свързаната с нея Креди Агрикол.

”Резултатите са положителни по отношение на Креди Агрикол – България”. Това е добре управлявана банка с добри банкови практики. Състоянието на нейния кредитен портфейл е много добро,неговото обезпечаване и необходимите провизии са на достатъчно добро ниво”, каза още той.

Искров уточни още, че привилегированите кредитори на КТБ в несъстоятелност ще бъдат държавата в лицето на Министерство на финансите и Фонда за гарантиране на влоговете в банките.

"Резултатите от прегледа на КТБ говорят меко казано за действия, несъвместими със закона и добрите банкови практики", допълни още той.

Искров уточни, че е вероятно да са унищожени в дните преди квестурата, съществени части от кредитните досиета за кредитния портфейл в размер на 3,5 млрд. лв., от 5.4 млрд. общ кредитен портфейл.