Убеден, съм, че в обозрим хоризонт, в следващите няколко месеца ще имаме сериозен видим резултат по отношение на олекотяване на условията за правене на бизнес, заяви премиерът Пламен Орешарски при откриването на Българския икономически форум, който започна днес в София.

Премиерът обясни, че вече е в ход смекчаването на над 100 лицензионни режима, а в началото на следващата година кабинетът ще одобри още стотина мерки за намаляване на административната тежест. Той коментира обаче, че 85 % от мерките за намаляване на тежестта за бизнеса и гражданите изискват и промяна в законодателството, нещо, което изисква повече време.

"Историята на административните тежести е по-дълга от 15 години, по-ударно започнахме да работим преди около 15 години в хода на по-мащабната трансформация на нашата икономика. Ние няма да ползваме намаляването на административния риск за PR мероприятия, a работим стъпка по стъпка за намаляване на тези режими", подчерта Орешарски.

"Предвиждаме сериозни мерки за пресичане на контрабандните канали и пресичане на отклоняване на плащане на ДДС", коментира премиерът по време на форума. Той съобщи, че частично е преодоляно забавянето при възстановяването на ДДС и изрази увереност, че още през следващите няколко месеца ще се възстанови регулярното връщане на ДДС и ще се изплатят просрочените задължения на държавата към бизнеса.

Ще развием като задължителен анализ на ефекта всеки нов нормативен акт, който се разглежда в Министерски съвет, обеща премиерът. Той подчерта, че правителството ще работи за засилване на подкрепата към малките и среден бизнес и за насърчаване на стартиращ бизнес чрез подобряване на достъпа му до финансиране, ще се разширят и предпоставките за участие на малките фирми в обществени поръчки.

"Днес икономиката все още носи белезите на 5-годишната рецесия и затова и нашите усилия като кабинет са насочени към преодоляване на последиците и възстановяване на предпоставките за засилване на инвестиционната активност. Държим на приемствеността, характерна за последните 15 години по отношение на монетарния режим, валутния борд и съхраняването на стабилността банковата система", заяви премиерът.

"Икономическата ни програма внася нови акценти в редица направления на икономическото управление, включително ограничаване на административните тежести върху бизнеса и създаването на по-благоприятна бизнес атмосфера и засилване на регулациите на финансовия сектор. Основната ни цел е да се създадем предпоставки на икономическо развитие след 5 години на рецесия и потискане на инвестиционната активност", добави той.

Премиерът обясни, че правителството ще се стреми да намали политически риск. В момента изпълняваме или се опитваме да изпълним по най-добрия начин всички препоръки на ЕК по отношение на правосъдната и правоохранителната ни система, където има определени проблеми. Върховенството на закона обаче е и установяване на стандарти за еднакво отношение към всички субекти в една икономика, това е процес, който ще ни отнеме години, има фактори, които не зависят от кабинета като резултатите от изборите, но това, което се опитваме да правим е политика на обществен интегритет, заяви той.