Учени от Оксфордския университет изясниха как социалната среда влияе върху човешкия мозък. Те са помолили 18 мъже и жени на възраст от 27 до 70 години да отбележат с колко свои приятели са се срещали, писали са си в чата и по електронната поща или са разговаряли по телефона в рамките на един месец. Оказало се, че с колкото по-голям приятелски кръг разполага човек, толкова повече са развитие някои негови способности.
Проучването е установило, че у общителните хора се увеличава зоната на мозъка, отговаряща за социалното им поведение. Това обаче не означава, че целият мозък се увеличава, както и че едни области могат да намалява за сметка на други, уточняват експертите.
При общителните участници са открити и повече връзки между отделните части на мозъка, което помага на човек да сортира информацията и много по-лесно да отдели същественото от нея.
Резултатите от проучването се потвърждават и от наблюдения върху маймуни, чийто мозък се е променял по подобен начин, когато те са били поставяни в големи групи.