Числата от 55-и тираж на Тото 2:

6 от 49

I теглене: 11, 24, 17, 26, 38, 10.

II теглене: 45, 27, 5, 2, 34, 6.

---------------------

6 от 42

I теглене: 5, 20, 23, 6, 1, 22.

---------------------

5 от 35

I теглене: 12, 15, 16, 9, 8.

II теглене: 22, 10, 2, 11, 33.

---------------------

Тото Джокер

Печеливши позиции: 8, 9, 1.

Печеливши цифри: 4, 2, 4.