От 28 април 2015 година се забранява използването на захар в плодовите сокове. Това е записано в промени на Наредбата за изисквания към напитките от плодове, одобрени от правителството днес.
От тази дата захарта се заличава от списъка на разрешените съставки за сокове от плодове. В минимални количества тя остава допустима за нектарите. Потвърждава се отново разграничаването между сок от изстискани плодове и такъв от концентрат, включват се доматите в списъка на плодовете, използвани за производство на сокове от плодове, намаляват се стойностите по скалата на Брикс за някои плодове (т. е. захарното съдържание на единица воден разтвор), разписва се изискване към наименованията на продуктите, които да отразяват плодовете, представени в списъка на съставките, включва се дефиниция за аромат.
Директивата се свежда само до соковете и нектарите от плодове. За останалите напитки, съдържащи плодов сок или екстракти от растения, тя не е приложима. В тази връзка с постановлението събирателното понятие „напитки от плодове" се заменя със „сокове от плодове и нектари от плодове".