Днес бъдете добри и любезни към всички, отворете вратата на съседа, сварете кафе на колежката, помогнете на старица с торбите от пазара, защото на днешната вече 15 години се чества "Денят на добротата".

Този ден специално се отбелязва в Канада, Япония , Австралия, Нигерия и Саудитска Арабия, а през последните няколко години все по-голяма популярност придобива и в Индия, Италия, Сингапур и Великобритания.

Започвайки през 1998 година, 13 ноември е датата, на която сме по-добри. Инициативата е на Япония, която преди 15 години провежда конференция с призив да бъдем по-добри.

Целта на този ден е да се забрави себичността, да погледнем по-далеч от собствения си кръг, да забравим границите, расите, половете и религията. Да разберем, че всички обитаваме една планета, живеем в един свят и трябва да се погрижим за мира в него, като се уважаваме и съжителстваме в щастие. Това може да стане само, ако сме добри един с друг.