Потребителят ще може да се откаже от договора от разстояние или извън търговския обект в 14-дневен срок, а не в седемдневен, както досега, гласят промени в Закона за защита на потребителите, цитирани от "Дарик".

Промените в Закона за защита на потребителите бяха приети на второ четене от народните представители. Клиентът не е длъжен да обяснява защо се отказва от договора или услугата.

Според новите правила помирителни комисии към Комисията за защита на потребителите могат да решават потребителски спорове в различни области като енергетиката, топлоснабдяването, водоснабдяването, телекомуникациите, превоза на пътници и в областта на финансовите услуги.

14-дневният срок, в който потребител може да се откаже от закупена стока или услуга, започва да тече от датата на сключване на договора или от датата на приемане на стоките при договор за продажба. Това могат да бъдат договори с мобилни оператори или при пазаруване онлайн.

При връщане на стока търговецът е длъжен да обозначи на сайта си кой трябва да плати разходите в случай на връщането й в рамките на 14-дневния срок .
Ако при три поредни рекламации и ремонтни дейности по една и съща стока тя не отговаря на записаните в договора критерии, търговецът е длъжен да удовлетвори желанието на клиент за прекратяване на договор, след което трябва да възстанови цялата сума, заплатена от клиента.

Измененията в текстовете уреждат съдържанието на задължителната преддоговорна информация, която се предоставя от търговеца и неразделна част от договора от разстояние или от договора извън търговския обект.

Търговецът е длъжен да предостави задължително такава информация, както и копие от подписания договор или потвърждение на договора. При неизпълнение на тези задължения на физическите лица ще се налага глоба от 100 до 1000 лв., а на едноличните търговци и юридическите лица - имуществена санкция в размер от 500 до 3000 лв. за всеки отделен случай.