Жаклeн Коен поема временно поста изпълнителен директор на Български енергиен холдинг (БЕХ). Той заема поста на Иван Йончев, който има здравословни проблеми.

"След провеждането на редица консултации с лекари, те единодушно ми препоръчаха да се подложа на операция. Тъй като възстановяването ми се очаква да продължи дълго време и това ще доведе до невъзможност да изпълнявам пълноценно служебните си задължения, подадох заявление до Министъра на икономиката и енергетиката да ме освободи от заеманата длъжност", се казва в писмо на Иван Йончев, съобщиха от БЕХ, цитирани от БГНЕС.

С протокол на министъра от 09.07.2014 г., по взаимно съгласие, е прекратен договорът ми за възлагане на управление на БЕХ АЕД, казва още Иван Йончев. След пълното ми възстановяване ще продължа да работя по реализирането на стратегическите проекти, по които БЕХ работи, сред които несъмнено е и изграждането на нова ядрена мощност – 7-ми блок на АЕЦ Козлодуй. Със същият протокол за член на СД на БЕХ ЕАД е избран Жаклeн Коен, считано от датата на вписване на решението в Търговския регистър.