Председателят на Групата на ЕНП в ЕП Манфред Вебер разпредели ресорите, за които ще отговаря всеки един от неговите заместници. Мария Габриел ще ръководи работата и срещите на ЕНП в контекста на политиката за добросъседство с държавите от Близкия Изток, Средиземноморието и Северна Африка, формиращи Средиземноморския съюз.* Страните от тези региони са най-близките съседни на Европа страни и имат не само стратегическо значение за ЕС – с тях съществуват исторически, икономически, културни и миграционни връзки.

Групата на ЕНП е най-активната група по партньорството с тези страни, започнало с Барселонския процес през 1995 г. ЕНП се концентрира върху политическия диалог и организира срещи на най-високо равнище, в които участва и Арабската лига, като общата цел е сътрудничество за динамична, просперираща, радваща се на мир и сигурност средиземноморска област. Днес страните от двата бряга на Средиземно море се сблъскват с многобройни предизвикателства като увеличението на миграционните потоци (вкл.нелегалната имиграция), нестабилност и конфликти в Средния Изток, Израел, Палестина, Ливан, Сирия.

„Важно е Европа да има стабилни съседни страни. Политическият диалог е ключов фактор за намиране на решения на предизвикателствата, пред които сме изправени. Алтернативата е ясна: или не правим нищо и Средиземноморието остава такова, каквото е - със зони на конфликти и растящи проблеми с драматични последствия, или се опитваме да променим нещата с нова, силна политическа воля и конкретни действия. Нямаме нужда от разделящи стени между нас, а от мостове между държави и хора. Тук ЕНП може да бъде движещата сила. Защото на юг от Европа е и част от бъдещето ни“, коментира Мария Габриел, която е и ръководител на делегацията на ГЕРБ в Европейския парламент.

*Средиземноморският съюз е един от двата клона на политиката на добросъседство на ЕС. Създаден е през 2008 г. за прилагане на споразуменията за сътрудничество от т.нар. „Процес от Барселона“. Този съюз включва 43 държави: 28 държави-членки на ЕС и 15 държави-партньори от южната част на Средиземноморието, Африка и Близкия изток: Албания, Алжир, Босна и Херцеговина, Египет, Израел, Йордания, Ливан, Мавритания, Монако, Черна гора, Мароко, Палестина, Сирия (суспендирана), Тунис и Турция. След решение на министрите в Марсилия от ноември 2008 г., Лигата на арабските държави (регионална организация с 22 държави-членки) се превръща в пълноправен член на Средиземноморския съюз и участва във всички срещи. 

Целта на Средиземноморския съюз е да засили партньорството между двата бряга на Средиземно море чрез изпълнението на конкретни проекти в няколко приоритетни области: бизнес развитие, транспорт, устойчиво градско развитие, енергия, вода и околна среда, висше образование и научни изследвания, социални въпроси и гражданска защита. Това партньорство се основава и на факта, че ЕС е основният търговски партньор за стоки и услуги. Освен това ЕС е водещ инвеститор в света в страните от региона (36% от международните инвестиции) и основен източник на подкрепа и финансиране. Депутатите в Парламентарната асамблея на Средиземноморския съюз концентрират усилията си в три вида проблеми: политически, икономически и екологични, социални.